Cây Hồng Xiêm

Giá: Liên hệ

  • Tên thường gọi: Cây Hồng Xiêm, Sapoche.
  • Tên khoa học: Manilkara zapota.
  • Nguồn gốc: Có nguồn gốc từ các nước Trung Mỹ và Caribe.
  • Kích thước: Lớn.
Danh mục: