Hồng Bạch Cổ

Giá: Liên hệ

  • Tên thường gọi: Hồng Bạch Cổ, hồng cổ Nam Định.
  • Tên khoa học: Rosa sp.
  • Họ: Hồng (Rosaceae).
  • Nguồn gốc: Chưa có nguồn gốc rõ ràng
  • Kích thước: Cao 40 đến 70cm
Danh mục: