Hồng Cổ Văn Khôi

Giá: Liên hệ

  • Tên thường gọi: Hồng cổ Văn Khôi, hồng Cung Phủ.
  • Tên khoa học: Souvenir de la malmaison Rose – Shrub.
  • Nguồn gốc: Pháp.
  • Kích thước: Trung bình từ 40 đến 70cm.
Danh mục: