Ổi Đông Dư

Giá: Liên hệ

  • Tên thường gọi: Ổi Đông Dư
  • Nguồn gốc: Có xuất xứ ở vùng làng Đông Dư
  • Kích thước: Lớn
Danh mục: